کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت فراگیر ترین ، متنوع ترین و یکی از سیک ترین پوشش های نمای ساختمان می باشد .