متفرقه

همان طور که میدانیم پروفیل های معمول کرتین وال برای زوایای صفر درجه طراحی گردیده است . اما در بسیاری از نماهای مورد استفاده در ساختمان ها نیاز به کرتین وال در زوایای شکسته و یا حتی قوس دار می باشد . از همین رو برای ساخت یک نمای کریتن وال در زوایای مختلف نیاز […]

گنبد ژئودزیک

گنبد ژئودزیک توسط فولر در سال ۱۹۵۴ به جهانیان عرضه گشت ، این سازه میتواند حجم مساحت عظیمی را بدون استفاده از ستون ها داخلی و کمترین مصالح پوشش دهد که دلیل آن ساختار هندسی این نوع از گنبد ها می باشد . ژئودزیک یک راه حل سریع ، ارزان قیمت و کاربردی برای ساخت سرپناههای مختلف می باشد .

نمای کرتین وال

در این مقاله به بررسی نمای کریتن وال می پردازیم و الزامات طراحی ، بارهای وارده به نمای کرتین وال ، پنل های استفاده شده در نمای کرتین وال ، تعمیر و نگهداری نمای کریتن وال و همچنین تاریخچه کوتاهی از آن معرفی گردیده است