مقاله های تخصصی

گنبد ژئودزیک

گنبد ژئودزیک توسط فولر در سال ۱۹۵۴ به جهانیان عرضه گشت ، این سازه میتواند حجم مساحت عظیمی را بدون استفاده از ستون ها داخلی و کمترین مصالح پوشش دهد که دلیل آن ساختار هندسی این نوع از گنبد ها می باشد . ژئودزیک یک راه حل سریع ، ارزان قیمت و کاربردی برای ساخت سرپناههای مختلف می باشد .

نمای کرتین وال

در این مقاله به بررسی نمای کریتن وال می پردازیم و الزامات طراحی ، بارهای وارده به نمای کرتین وال ، پنل های استفاده شده در نمای کرتین وال ، تعمیر و نگهداری نمای کریتن وال و همچنین تاریخچه کوتاهی از آن معرفی گردیده است

  • 1
  • 2