مقاله های تخصصی

تصویر شاخص

پارگی کابل های نمای اسپایدر می تواند منجر به پیامد های فاجعه بار شود . می تواند بدن هشدار رخ دهد که باعص خسارت های مالی و جانی گردد .وضعیت کابل ها باید باید به طور مرتب بررسی شود تا از هر آسیبی جلوگیری شود . گاهی کابل ها ثبل از عمر مفید عادی خود پاره میشوند .

خواص شکست شیشه

ویژگی های شکست شیشه ای   در صورت شکستن، شکستگی های شیشه ای با توجه به نوع شیشه، ویژگی های خاصی دارند. شکل پایین مشخصه های شکست را برای شیشه فلوت، سکوریت و لمینیت نشان می دهد که در استاندارد BS 6262-4: 2005 (2005) شرح داده شده است. شیشه فلوت در دسته شیشه ای ایمنی […]

گنبد ژئودزیک

گنبد ژئودزیک توسط فولر در سال ۱۹۵۴ به جهانیان عرضه گشت ، این سازه میتواند حجم مساحت عظیمی را بدون استفاده از ستون ها داخلی و کمترین مصالح پوشش دهد که دلیل آن ساختار هندسی این نوع از گنبد ها می باشد . ژئودزیک یک راه حل سریع ، ارزان قیمت و کاربردی برای ساخت سرپناههای مختلف می باشد .

  • 1
  • 2