همه پست های haveri saeidi

درباره ی haveri saeidi

همان طور که میدانیم پروفیل های معمول کرتین وال برای زوایای صفر درجه طراحی گردیده است . اما در بسیاری از نماهای مورد استفاده در ساختمان ها نیاز به کرتین وال در زوایای شکسته و یا حتی قوس دار می باشد . از همین رو برای ساخت یک نمای کریتن وال در زوایای مختلف نیاز […]

پارگی کابل های نمای اسپایدر می تواند منجر به پیامد های فاجعه بار شود . می تواند بدن هشدار رخ دهد که باعص خسارت های مالی و جانی گردد .وضعیت کابل ها باید باید به طور مرتب بررسی شود تا از هر آسیبی جلوگیری شود . گاهی کابل ها ثبل از عمر مفید عادی خود پاره میشوند .

ویژگی های شکست شیشه ای   در صورت شکستن، شکستگی های شیشه ای با توجه به نوع شیشه، ویژگی های خاصی دارند. شکل پایین مشخصه های شکست را برای شیشه فلوت، سکوریت و لمینیت نشان می دهد که در استاندارد BS 6262-4: 2005 (2005) شرح داده شده است. شیشه فلوت در دسته شیشه ای ایمنی […]

  • 1
  • 2