درباره ما

photodune-6670322-typewriter-m-480x480درباره ما 

گروه فنی و مهندسی فرانما فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ با تیمی مجرب شروع نموده و هدف از فعالیت خود را شکستن مرزهای مهندسی میداند . این مجموعه با دارا بودن مهندسین مجرب توانایی خود را برای طراحی و اجرای پروژه های مهندسی روز دنیا اعلام میدارد .