سلام در این مقاله قصد داریم با معرفی انواع پروفیل های mullion که برای زاویه های افقی در کرتین وال طراحی شده اند به نحوه اجرای نمای های کرتین وال در زوایای مختلف بپردازیم

همانطور که میدانیم بسیاری از ساختمان های طراحی شده توسط معماران دارای پلان های تخت نمی باشد و نیاز است که بتوانیم کرتین وال را در زوایای مختلفی بدون از هم گسیختگی اجرا نماییم .

برای همین منظور پروفیل ها مختلفی برای زوایایی مشخص شده ای طرحی گردیده است که شرح آنها می پردازیم.

۱- پروفیل های mullion مقطع ۱۰۸-۵۰ گه جهت استفاده در زوایه های ۹۰ درچه و در گنچ ها استفاده میگردد .

۲-پروفیل mullion مقطع۱۱۰-۵۰ نوع دیگری از پروفیل برای زوایه ۹۰ درجه در نمای کرتین وال

۳- برای استفاده از شکستگی های ۹۰ درجه که جهت آنها به سمت بیرون ساختمان می باشد باید از پروفیل کمکی که با کد ۱۱۱-۵۰ معرفی شده است استفاده گردد .

همچین برای پوشش بیرونی از پروفیل های کاور به شماره کد ۳۰۵-۵۰-۱۳۰ و ۳۰۶-۵۰-۱۳۰ استفاده گردد که نگهدارنده و کاور نگهدارنده شیشه های بیرونی نمای می باشند .

۴-برای ایجاد زوایه ۱۲۰ درجه بیرونی باید از سه پروفیل MULLION کرتین وال استفاده گردد که دارای کد های ۱۱۱-۵۰ و ۱۱۲-۵۰ و یکی از انواع پروفیل های ۱۰۷…۱۰۱-۵۰ استفاده گردد .

لازم به ذکر است که برای نگهدارنده بیرونی از پروفیل های با مقطع ۳۰۴-۵۰ و ۳۱۴-۵۰ استفاده میگردد .

۵- زایه ای دیگر که برای آن پروفیل اختصاصی طراحی گردیده است ۱۳۵ درجه می باشد که از مقطع اختصاصی ۱۰۹-۵۰ استفاده گردیده و نیز برای کاور نگهدارنده آن از پروفیل های عمومی ۳۰۰-۵۰-۱۳۰ و ۳۰۱-۵۰-۱۳۰ استفاده میگردد .

۵- برای ایجاد نمای کرتین وال در زوایه ۱۳۵ خارجی نیاز به استفاده از مقاطع ۱۰۷…۱۰۱-۵۰ و ۱۱۱-۵۰ و نیر کاور نگهدارنده مقطع ۳۰۳-۵۰ و ۳۱۳-۵۰ میباشد

۶- جهت ایجاد نمای کرتین وال در زاویه ۱۵۰ درجه خارجی نیاز به استفاده پروفیل ۱۰۷…۱۰۱-۵۰ و ۱۱۲-۵۰ و نیز نگهدارنده های با مقطع ۳۰۲-۵۰ و ۳۱۲-۵۰ می باشد .

۷- ساخت نمای کرتین وال در زوایه ۱۶۵ درجه بیرونی با استفاده از پروفیل های mullion ترکیبی ۱۰۷…۱۰۱-۵۰ و ۱۱۲-۵۰ و همچنین پروفیل های نگهدارنده با مقطع ۳۰۱-۵۰ و ۳۱۱-۵۰ .

یک پاسخ به چگونگی اجرای کرتین وال در زاویه

[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *