کرتین وال آقای خرسند

  • نمای کرتین وال فیس کپ پروژه امیر آباد
  • نمای کرتین وال فیس کپ پروژه امیر آباد

مشخصات کلی :

پروژه اقای خرسند نام پروژه
۱۳۹۶تاریخ انجام
تهران – امیر آباد محل پروژه
پنجره کرتین وال نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
مسکونی کاربری ساختمان
مدرننوع نما
 سبک کار
 تعداد طبقات
۹۵ متر مربع مساحت
 موقعیت نما
اجرای پنجره های نمای ساختمان با سیستم کرتین وال شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

کرتین وال

این پروژه در سال ۱۳۹۶ در خیابان امیر آباد تهران انجام شده.نوع پروژه ان پنجره های کرتین وال بوده که درپروژه ساخت ساختمان مسکونی بکار رفته است.

اجرای این پروژه ۲۵ روز زمان برد.