پله شیشه ای با سازه شیشه ای مجیدیه

طراحی و تولید پله تمام شیشه ای رستوران مجیدیه

در این پروژه به دلیل کوچک بودن فضای مغازه و نیز ارتفاع زیاد پروژه نیاز به پله ای احساس گردید که داری هم بتواند فضای بسیار کمی از رستوران را اشعال نموده و نیز نیاز به شفافیت در آن احساس گردید . در نتیجه گروه فنی مهندسی فرانما یک پله رفت و برگشتی در پلان مربع را طراحی نموند که بتواند با اشغال فضای بسیار کم در حدود مربع ۱۶۰ سانتی متری نیاز های رفت آمد مشتریان را تامین نماید و نیز استفاده از سازه نگهدارنده اصلی پله از جنس شیشه لمینیت سه لایه ۱۰ میل سکوریت و نیز کف شیشه ای با شیشه های لمینیت دو لایه ۱۰ میل سکوریت جهت ایجاد شفافیت بصری بکار گرفته شده است .

در این پروژه به دلیل کوچک بودن فضای مغازه و نیز ارتفاع زیاد پروژه نیاز به پله ای احساس گردید که داری هم بتواند فضای بسیار کمی از رستوران را اشعال نموده و نیز نیاز به شفافیت در آن احساس گردید . در نتیجه گروه فنی مهندسی فرانما یک پله رفت و برگشتی در پلان مربع را طراحی نموند که بتواند با اشغال فضای بسیار کم در حدود مربع ۱۶۰ سانتی متری نیاز های رفت آمد مشتریان را تامین نماید و نیز استفاده از سازه نگهدارنده اصلی پله از جنس شیشه لمینیت سه لایه ۱۰ میل سکوریت و نیز کف شیشه ای با شیشه های لمینیت دو لایه ۱۰ میل سکوریت جهت ایجاد شفافیت بصری بکار گرفته شده است .

سازه های این پله دارای فرم منحی خاصی بوده که تولید آن در کشور خود جزو شاهکارهای صنعت شیشه میباشد .