پروژه نمای اسپایدر فینگلس مجیدیه

نمای فینگلس جام ویژه مجیدیه

اجرای نمای اسپایدر فینگلس با شیشه های لمینیت دو لایه ۸ میل سکوریت و ستون های فین سه لایه لمینیت ۱۰ میل سکوریت . ابعاد شیشه های اول ۳۸۰ سانتی متر می باشد که جزو شیشه های جام ویژه می باشد .