پروژه اسپایدر دمشق مهندس مهدوی

  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه دمشق

اجرای نمای اسپایدر لوله ای با شیشه لمینیت دولایه 8 میل سکوریت و اجرای قاب استیل جهت فریم ورودی و درب اتوماتیک

پروژه مهندس مهدوی نام پروژه
۱۳۹۴ تاریخ انجام
تهران خیابان فلسطین – خیابان دومشق محل پروژه
نمی اسپایدر نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
بانگ کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۱۱۰ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای نمای اسپایدر با قطعات استیل ۳۰۴ و شیشه های لمینیت دولایه ۶ میل سکوریت – و قاب استیل وردی درب اتوماتیک شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

اجرای نمای اسپایدر لوله ای با شیشه لمینیت دولایه ۸ میل سکوریت و اجرای قاب استیل جهت فریم ورودی و درب اتوماتیک