پارتیشن اسپایدر شیرینی ناتلی

  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی

مشخصات فنی

پروژه شیرینی ناتلی نام پروژه
۱۳۹۶ تاریخ انجام
تهران – سهروردی محل پروژه
پارتیشن اسپایدری نوع پروژه
بازسازی نوع بهسازی
شیرینی فروشی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۴۵ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای پارتیشن شیشه ای با سیستم اسپیادر لوله های معلق شرح پروژه
۱۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

پارتیشن اسپایدر

 

پارتیشن اسپایدر شرینی ناتلی در سال۱۳۹۶ در خیابان سهروردی تهران اجرا شد نوع نما مدرن و به سبک لوله های اسپایدر معلق در متراژ ۴۵ متر مربع در طی ۱۵ روز اجرا شد