پارتیشن اسپایدری شرکت تهران برکلی

  • پارتیشن اسپایدری پروژه شرکت تهران برکلی
  • پارتیشن اسپایدری پروژه شرکت تهران برکلی
  • پارتیشن اسپایدری پروژه شرکت تهران برکلی
  • پارتیشن اسپایدری پروژه شرکت تهران برکلی
  • پارتیشن اسپایدری پروژه شرکت تهران برکلی

اجرای پارتیشن اداری وید ساختمان با اسپایدر شیشه لمینیت و درب ها با لولای پروانه ای مخصوص اسپایدر

ساختمان شرکت تهران برکلی نام پروژه
۱۳۹۴ تاریخ انجام
تهران – ظفر محل پروژه
پارتیشن های اسپایدری نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
اداری کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۸۳ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای پارتیشن اداری وید ساختمان با اسپایدر شیشه لمینیت و درب ها با لولای پروانه ای مخصوص اسپایدر شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

اجرای پارتیشن اداری وید ساختمان با اسپایدر شیشه لمینیت و درب ها با لولای پروانه ای مخصوص اسپایدر