نمای ترکیبی چوب ، فریم لس ، سنگ و آهن ، شیشه های سکوریت جام وِیژه

  • اجرای نمای فریم لس و چوب و شیشه های تجاری جام ويژه در دهکده المپیک
  • اجرای نمای فریم لس و چوب و شیشه های تجاری جام ويژه در دهکده المپیک

نمای ترکیبی چوب ، فریم لس ، سنگ و آهن ، شیشه های سکوریت جام وِیژه

پروژه آقای مختاری نام پروژه
۱۳۹۴ تاریخ انجام
تهران – المپیک محل پروژه
نمای ترکیبی نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
مسکونی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۲۰۰ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای زیر سازی آهنی – نمای چوب ترموود – فریم لس – سنگ تزینی – شیشه های جام ویژه درب ورودی ساختمان شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

نمای ترکیبی چوب ، فریم لس ، سنگ و آهن ، شیشه های سکوریت جام وِیژه