نمای اسپایدر کلوچه نادری

  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان
  • نرده شیشه ای با پایه های اسپایدر
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان

مشخصات کلی:

ساختمان کلوچه نادرینام پروژه
۱۳۸۹تاریخ انجام
لاهیجان  – نبش استخرمحل پروژه
اسپایدرنوع پروژه
ساختنوع بهسازی
فروشگاهکاربری ساختمان
مدرننوع نما
 سبک کار
 تعداد طبقات
۴۸۰ متر مربعمساحت
 موقعیت نما
اجرای نمای اسپادر خم و صاف با شیشه دو لایه ۶ میل لمینیت سکوریتشرح پروژه
۲۵ روز کاریمدت زمان اجرای پروژه

پروژه نمای اسپایدرکلوچه نادری در شهرلاهیجان و در سال ۱۳۸۹ اجرا شده است.در این پروژه اسپایدر از نمای مدرن استفاده استو ۲۵ روز کاری بطول انجامید