نمای اسپایدر کلوچه نادری

  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان
  • نرده شیشه ای با پایه های اسپایدر
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان
  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان

مشخصات کلی:

ساختمان کلوچه نادری نام پروژه
۱۳۸۹ تاریخ انجام
لاهیجان  – نبش استخر محل پروژه
اسپایدر نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
فروشگاه کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۴۸۰ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای نمای اسپادر خم و صاف با شیشه دو لایه ۶ میل لمینیت سکوریت شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

پروژه نمای اسپایدرکلوچه نادری در شهرلاهیجان و در سال ۱۳۸۹ اجرا شده است.در این پروژه اسپایدر از نمای مدرن استفاده استو ۲۵ روز کاری بطول انجامید