نمای اسپایدر کلوچه نادری لاهیجان

  • نمای اسپایدر لوله ای پروژه کلوچه نادری لاهیجان

جرای نمای اسپادر خم و صاف با شیشه دو لایه 6 میل لمینیت سکوریت

ساختمان کلوچه نادری نام پروژه
۱۳۸۹ تاریخ انجام
لاهیجان  – نبش استخر محل پروژه
اسپایدر نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
فروشگاه کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۴۸۰ متر مربع مساحت
  موقعیت نما
اجرای نمای اسپادر خم و صاف با شیشه دو لایه ۶ میل لمینیت سکوریت شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

طراحی و اجرای نمای اسپادر خم و صاف با شیشه دو لایه ۶ میل لمینیت سکوریت