نمای اسپایدر بیمارستان نیکان

  • طرح پیش نمایش اسپایدر فینگلس
  • نصب ستون شیشه ای فینگلس
  • نصب ستون شیشه ای فینگلس
  • نصب شیشه نمای جام ویژه پروژه نیکان

نمای اسپایدر بیمارستان نیکان

طراحی و اجرای نمای اسپایدر فین گلس بیمارستان نیکان با ابعاد جام ویژه ( ۱۹۰*۳۸۰ ) سانتی متر مربع

ساخت استراکچر فلزی با قوطی های ۲۰۰*۲۰۰ میلی متری و شاسی تیر آهن دوبل ۱۶

طراحی و اجرای نمای اسپایدر فین گلس بیمارستان نیکان با ابعاد جام ویژه ( ۱۹۰*۳۸۰ ) سانتی متر مربع

ساخت استراکچر فلزی با قوطی های ۲۰۰*۲۰۰ میلی متری و شاسی تیر آهن دوبل ۱۶