رستوران تیتانیوم

نمای کامپوزیت و کرتین وال فیس کپ پروژه تیتانیوم

اجرای نمای کامپوزیت و فریم لس جهت بازشو ها ی ساختمان

رستوران تیتانیوم نام پروژه
۱۳۹۴ تاریخ انجام
تهران – جاده فشم محل پروژه
نمای ترکیبی – کامپوزت – فریم لس نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
رستوران کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۲۸۰ متر ورق کامپوزیت – ۱۳۰ متر فریم لس مساحت
  موقعیت نما
اجرای نمای کامپوزیت و فریم لس جهت بازشو ها ی ساختمان شرح پروژه
۳۰ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه
اجرای نمای کامپوزیت و فریم لس جهت بازشو ها ی ساختمان