بازسازی پاساژ نگین

  • بازسازی پروژه پاساژ نگین ستارخان
  • بازسازی پروژه پاساژ نگین ستارخان
  • بازسازی پروژه پاساژ نگین ستارخان
  • بازسازی مغازه عینک سازی عبادی در ستارخان
  • بازسازی مغازه عینک سازی عبادی در ستارخان
  • بازسازی پروژه پاساژ نگین ستارخان

بازسازی طبقه زیر همکف پاساژ نگین در مدت 45 روز کاری

پاساژ نگیننام پروژه
۱۳۹۷تاریخ انجام
تهران – ستارخانمحل پروژه
بازسازینوع پروژه
بازسازینوع بهسازی
پاساژکاربری ساختمان
مدرننوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۴۵۰ متر مربعمساحت
موقعیت نما
بازسازی کامل به علت آتش سوزی – تخلیه کلیه آثار آتش سوزی – برث کشی – سیستم اطفاع حریق – تابلو های درب مغازه هاشرح پروژه
۳۵ روز کاریمدت زمان اجرای پروژه

بازسازی پاساژ اتش گرفته در طی مدت ۴۵ روز کاری که شامل تابلو سر درب مغازه ها ، دکور دو باب مغازه آرایشی ، سیستم برق کشی غمومی ۲۳ عدد مغازه و عمومی طبقه زیر همکف و سقف کاذب