اجرای نمای کرتین وال پروژه آوای خلیج فارس کیش

 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس
 • نمای کرتین وال پروژه خلیج فارس

اجرای زیر سازی نمای شیشه ای کرتین وال پروژه آوای خلیج فارس کیش

نوع نما: نمای شیشه ای کرتین وال

نوع فریم : فریم اختصاصی آلومینیوم مقطع ۱۵۰ میکرون

نوع شیشه : شیشه دوجداره دولایه ۸ میل سکوریت

نوع اجرا: فیسکپ

متراژ نما : ۱۹۰ متر مربع

محل پروژه : شهر توریستی کیش

 

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال

اجرای نمای شیشه ای کرتین وال با فریم های اختصاصی نمای کرتین وال مقاطع ۱۵ سانتی به رنگ های مشکی سوپر مات سمباده ای انادایز و شیشه های دوجداره دولایه ۸ میل سفید سوپر کلییر اردکان سکوریت شده .

این نمای در سه ضلع اجرا میگردد که دو دهانه آن صاف و دهانه ورودی اصلی به صورت قوس با پنل های شکسته در حال ساخت و تولید میگردد .

در شیشه های دوجداره استفاده  از گاز آٰگون برای جلوگیری از اتلاف انرژی در نظرگرفته شده است .

متراژ نما : ۱۹۰ متر مربع

موقعیت : شهر کیش

نوع پروفیل های مصرقی : پروفیل اختصاصی کرتین وال مقاطع ۱۵۰ میلی متری

نوع شیشه : شیشه دوجداره دولایه ۸ میل سکوریت جام ویژه