خط تولید کارخانه شیشه ماکوتک

در این ویدیو خط اتوماتیک کارخانه شیشه را به تصویر کشیده شده است