خط تولید شیشه دوجداره

در این ویدیو کوتاه قسمتی از خط تولید شیشه دوجداره نمایش داده است که توسط میز کار و گیره شیشه ثابت میگردد و عملیات چسب کاری شیشه با تفنگی های اتومات انجام می شود .